به چه دلایلی کاندوم در حین رابطه جنسی خارج می شود؟