مرور برچسب

بيماري عروق كرونر و التهاب

YKL-40 بيوماركري جديد در مبتلايان به بيماري‌هاي عروق كرونر

YKL-40: بيوماركري جديد در مبتلايان به بيماري‌هاي عروق كرونر در روند ايجاد بيماري‌هاي عروق قلب، التهاب نقش مهمي دارد. YKL-40 بيوماركري است كه در التهاب افزايش مي‌يابد و لذا در بيماري‌هاي عروقي قلب افزايش قابل توجهي دارد و مي‌تواند در پيش‌بيني مرگ و پايش بيماري نقش مهمي داشته باشد. بحث باليني تعداد بيماران عروق كرونري (CAD) بطور روزافزوني در سراسر…
ادامه مطلب ...