مرور برچسب

«بیماری خرما»

اولین گردش نوزاد

با رعایت برخی از توصیه ها،اولین گردش نوزاد برای اولین بار نباید هراسناک باشد. بعد از زایمان،شاید ساعت ها بنشینید و به حرکات فرزندتان چشم بدوزید.بسیاری از مادران جدید از اینکه روزها در خانه حبس شوند،شکایت می کنند. هر زمان که دوست دارید،می توانید فرزندتان را به گردش ببرید،اما سعی کنید از محیط های شلوغ و افراد بیمار دور باشید،زیرا سیستم ایمنی نوزاد…
ادامه مطلب ...