مرور برچسب

بیماری زبان آبی

بیماری زبان آبی در گوسفندان

زبان آبی یکی از بیماریهای ویروسی نشخوارکنندگان است که توسط حشرات  منتقل می شود. در بین حیوانات اهلی، بیماری بالینی اغلب در گوسفند با واگیری معناداری دیده می شود. اروزیون و اولسر روی غشاهای مخاطی، سختی تنفس و لنگش ناشی از نکروز ماهیچه و التهاب باندهای کروناری سم در گوسفندان درگیر دیده می شود. بعضی گوسفندها پوست سم شان کنده می شود و پشم های قسمتی یا…
ادامه مطلب ...