تاریخچه پیشرفت آنتی‌بیوتیک‌ها

دارو
عوامل ضد باکتریایی

تاریخچه پیشرفت آنتی‌بیوتیک‌ها پیشرفت آنتی‌بیوتیک‌ها در اوایل قرن بیست صورت گرفت. اگرچه بعضی درمان‌های اولیه با مواد شیمیائی ضدمیکروبی مؤثر…