خانه برچسب ها تالاسمی سیکل

برچسب: تالاسمی سیکل

سلول داسی شکل (سیکل سل) آزمایش و تشخیص

سلولهای کشیده هلالی یا داسی شکل با انتهای نوک تیز و باریک قابل مشاهده میباشند. سلولهای داسی شکل در گستره رنگ نشده و مرطوب، قابل...

مطالب آزمایشگاهی

لنفوسیت،پلاسماسل

لنفـــوسیت مراحل تکاملی سلولهای پیشساز لنفوسیتها از استم سل لنفوئیدی موجود در مغزاستخوان منشاء می گیرند ولی برای بدست آوردن تواناییهای لازم، باید حداقل در دو...

مطالب خواندنی