برچسب: تركيبات فنلی

استريليزاسيون و ضدعفونی

استريليزاسيون (Sterilization): استفاده از روش‌هاي فيزيكي يا شيميايي جهت انهدام كلية ميكروارگانیسم‌هاي زنده و اسپورها. گندزدايي (Disinfection): روش فيزيكي يا شيميايي كه بر روي اشياء...

سلامت

کبد چرب و درمان آن

تجمع بیش‌از اندازه تری‌گلیسیریدها و دیگر چربی‌ها در بافت‌کبد (Hepatic Steatosis (Fatty Liver نام‌دارد. به‌طور‌طبیعی حضور 5تا10درصد چربی در بافت‌کبد طبیعی است اما اگر...

تغذیه

افت فشار خون

رژیم غذایی برای فشار خون بالا

یک موز متوسط حاوی 450 گرم پتاسیم است و بر همین اساس، یکی از قدرتمندترین داروهای طبیعی برای کنترل فشار خون محسوب می شود. عواملی...

مطالب آزمایشگاهی

هلیکوباکتری پیلوری

    هلیکوباکتری (H.pylori) برای اولین بار در سال 1982 از بدن انسان جدا شد.این باسیل، گرم منفی، خمیده و بشدت متحرک ، دربین لایه های...

مطالب خواندنی