خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

کلستریدیوم پرفرنژس (آزمایش های تشخیصی)

کلستریدیوم پرفرنژس یا باسیل ولشای عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. این باکتری بدون حرکت، دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها می باشد. نمونه مناسب برای تشخیص: ترشحات عمقی ضایعات بافتی یا بیوپسی از بافت های نگروزه است. تشخیص ازمایشگاهی: بررسی میکروسکوپی: نمونه ها با سواب …

ادامه نوشته »