مرور برچسب

تست توبرکولین

آزمایش پوستی توبرکولین و تشخیص سل

آزمون پوستی توبرکولین وقتی فرد سالمی برای اولین بار به عفونت سلی مبتلا می شود ۲ تا ۱۲ هفته بعد، سیستم ایمنی نسبت به آن حساسیت نشان می دهد، که این حساسیت سیستم ایمنی (ایمنی سلولی) را می توان بوسیله تست پوستی توبرکولین نشان داد. توبرکولین ((PPD یک فرآورده آنتی ژنیک از باسیل های مرده سل می باشد که در آزمون پوستی توبرکولین به صورت داخل جلدی تزریق و…
ادامه مطلب ...