خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آزمایش پوستی توبرکولین و تشخیص سل

تست توبرکولین

آزمون پوستی توبرکولین وقتی فرد سالمی برای اولین بار به عفونت سلی مبتلا می شود ۲ تا ۱۲ هفته بعد، سیستم ایمنی نسبت به آن حساسیت نشان می دهد، که این حساسیت سیستم ایمنی (ایمنی سلولی) را می توان بوسیله تست پوستی توبرکولین نشان داد. توبرکولین ((PPD[1] یک فرآورده آنتی …

ادامه نوشته »