مرور برچسب

تست نالوکسان

نالوکسان (عوارض دارویی،دوز مصرفی،فواید)

کاربرد آمپول نالوکسان,قرص نالوکسان,دوز نالوکسان,اشکال دارویی نالوکسان,قیمت آمپول نالوکسان,تست نالوکسان,عوارض آمپول نالوکسان,دوز امپول نالوکسان نالوکسان Naloxone HCI اشکال دارویی Inj: 0.4mg/ml موارد و مقدار مصرف نالوکسان مسمومیت شناخته شده یا مشکوک با ترکیبات اپیوئیدی بزرگسالان: دوز اولیه mg2-4/0 است که به صورت داخل وردیدی تجویز می شود و در صورت…
ادامه مطلب ...