خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

استرپتوکوکوس های گروه D

این گروه از استرپتوکوکها به دوگروه تقسیم میشوند: آنتروکوک شامل: اسرپتوکوکوس فیکالیس، و فاسیوم .اینها در روده انسان و حیوانات یافت میشوند. چون این کوکسی ها اکثرا در  روده وجود دارند،به آنها آنتروکوک اطلاق میشود.اینها مقاوم ترین استرپتوکوک ها نسبت به آنتی بیوتیک ها میباشند. اینها معمولا هر سه نوع …

ادامه نوشته »