مرور برچسب

تست Urovison FISH

NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار

سرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا و سیزدهمین عامل مرگ ناشی از سرطان است (1). شیوع آن در آمریکا، قسمت‌های جنوبی و شرقی اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه بطور چشمگیری بیشتر است؛ بطوریکه در آمریکا پنجمین سرطان شایع است. در هنگام تشخیص، این سرطان، در 70% موارد محدود به لایه‌های سطحی است و در این موارد پیش‌آگهی پنج ساله 95% است، اما در 30% موارد، در…
ادامه مطلب ...