مرور برچسب

تشخیص هموفیلی

تشخیص هموفیلی قبل از تولد

با نمونه گیری از پرزهای کوریون (chorionic villous) در 12 هفتگی حاملگی یا آمنیوسنتز (amniocentesis) در 16 هفتگی می توان اقدام به تهیه DNA و آنالیز ژن از جهت وارونگی یا پلی مرفیسم های ان نمود. شانس از دست دادن جنین و عوارض آن بین 5/ تا 1 درصد با این روش تهاجمی است و چنانچه جنین کبتلا به هموفیلی باشد شانس عوارض این روش به علت خونریزی بیشتر است. با در…
ادامه مطلب ...