مرور برچسب

تعرفه پزشکی سال 95

تعرفه پزشکی ۹۵

تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی پس از تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی در سال ۸۳ به عهده این سازمان گذاشته شده بود اما به علت افزایش ناگهانی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی در سال ۸۴، این اختیار از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و از آن پس دولت با نظر کارشناسی شورای عالی بیمه، تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی را نیز تعیین و ابلاغ می کند. آن چه  که مسلم است…
ادامه مطلب ...