مرور برچسب

تق تق دادن پا

علت تق تق و صدا دادن زانو،درمان صدای زانو

علت تق تق و صدا دادن زانو و درمان آن،دلایل صدای زانو و پیشگیری از آن صدا دادن زانو یا صدای تق تق، تلق تلق مفصل درصورتیکه به صورت پایدار نباشد و باعلائمی مانند درد و ورم همراه نباشد نگران کننده نیست اگر چه ممکن است ایجاد این صدا نشان دهنده مشکلی باشد که هنوز ظاهرنشده است. در این گونه موارد ایجاد صدای مفصل از علائم اولیه یک اختلال است اگرچه همه…
ادامه مطلب ...