مرور برچسب

تكثير گياهان دارویی با تقسيم ريشه

تکثیر گیاهان دارویی

تکثیر گیاه با تقسیم ریشه : گیاهانی مثل نعناع و ترنج که ریشه های آنها شا خه دارند به راحتی می توان تکثیر کرد در بهار یا پائیز قسمتی از ریشه افقی یا شاخه هایی که از ریشه اصلی بیرون زدند بریده و یا اینکه ریشه را به چند تیکه تقسیم می کنند تقسیم ریشه در مورد گیاهانی که ریشه کلوخی مثل بو مادران دارند مناسب است .…
ادامه مطلب ...