برچسب: تولیدپذیری یا دقت بین آزمایشگاهی

صحه‌گذاری در بیوشیمی بالینی ( Validation In Clinical Biochemistery )

مقدمه و تعاریف پایه:   :Method Bias درستی یا بایاس اندازه‌گیری نزدیکی توافق بین میانگین مقادیر بدست آمده از نتایج چند سری اندازه‌گیری با مقدار واقعی...

سلامت

عقرب گزیدگی

آموزش سرم زدن عقرب گزیدگی

روش استفاده از سرم ضد عقرب زدگي مقدار تزريق سرم ضد عقرب زدگي در گزشهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به مقدار و كيفيت زهر،...

تغذیه

فواید و اثرات ویتامین های B (غذاهای حاوی ویتامین B)

انواع ویتامین های ب,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,B12,فواید و اثرات کمبود ویتامین های B بر بدن,قرص ویتامین b,ویتامین ب کمپلکس,انواع ویتامین ب,منابع ویتامین d,ویتامین ب ۳۰۰,ویتامین ب در...

مطالب آزمایشگاهی

مطالب خواندنی