مرور برچسب

تومور بافت نرم

لیپوماهای متعدد اندام فوقانی

لیپوماهای متعدد اندام فوقانی در حالی که لیپوما یکی از شایعترین تومورهای خوش‌خیم بافت نرم است، لیپوماتوز متعدد فامیلیال بسیار نادر می‌باشد. در این مقاله یک مورد لیپوماتوز متعدد فامیلیال گزارش می‌شود. بیمار معرفی شده جوان ۲۵ ساله‌ای است که به علت ندول‌ها و توده‌های متعدد بازو و ساعد چپ از چندین سال قبل مراجعه کرده است. پدر وی نیز ضایعات مشابه ولی با…
ادامه مطلب ...