مرور برچسب

تکثیر گل گندمی موسلی

گل گندمی موسلی

گندمی موسلی  -  MUSLI CHLOROPHYTUM TUBEROSUM : نام علمی   AGAVACEAE  - خنجریان : خانواده بخش هایی از آفریقا و هند : بومی منطقه کلروفیتوم , برگ گندمی : نام های دیگر گندمی موسلی: tuberosum Chlorophytum یک گونه از گیاه گلدار در زیر خانواده agave است و یکی از چند گونه شناخته شده می باشد. musli نام رایج آن است. این گیاه…
ادامه مطلب ...