مرور برچسب

تکثیر گیاه فیکوس

همه چیز درباره گیاه آپارتمانی فیکوس

فیکوس بنجامین ابلق  -  FICUS TREE FICUS BENJAMINA VARIEGATA : نام علمی   MORACEAE  - موراسه , انجیر : خانواده جنوب و جنوب شرقی آسیا و استرالیا : بومی منطقه Variegated Ficus, Ficus, Variegated Weeping Fig : نام های دیگر چند نکته درباره این گیاه 1- زمانی که گلدان جوابگوی نیاز گیاه نباشدویاخاک دچار فقر مواد غذایی…
ادامه مطلب ...