خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : جایزه فیزیک ایگ نوبل

بایگانی/آرشیو برچسب ها : جایزه فیزیک ایگ نوبل

جوایز ایگ نوبل 2015

ﻣﺠﻠﻪ ﻃﻨﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﯾﮓﻧﻮﺑﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۱ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ” ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ “. ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻩ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻧﺪ، ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻠﯿﻪ …

بیشتر بخوانید »