مرور برچسب

جراحی بارداری خارج رحمی

بارداری خارج از رحمی

بارداری خارج از رحمی زمانی رخ می دهد که رویان به جایی خارج از جایگاه رحمی متصل شود.بیش از ۹۰%از بارداری های خارج رحمی در یکی از لوله های فالوپ جایگزین می شود.مکان های دیگر نادر است و شامل گردنه ی رحم،تخمدان و جایگاه شکمی می شود. بارداری خارج از رحمی تا چه حد معمول است؟ وقوع بارداری خارج از رحمی در حال افزایش است.این امر احتمالا تحت تاثیر…
ادامه مطلب ...