برچسب: جزوه آموزش کمک بهیار

نحوه سوزن و سرم زدن (اموزش تصویری)

آموزش سرم و سوزن زدن،تزریقات،سوزن زدن عضلانی و وریدی،نحوه صحیح آمپول زدن،عکس تزریقات و یادگیری شیوه درست سرم و سوزن زدن،اموزش آمپول وریدی و...

سلامت

کبوتران به کمک متخصص های پاتولوژیست میروند

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ‏( ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ ‏) ﻭ ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮﮊﯼ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ...

تغذیه

مواد غذایی پروتئین دار برای بدنسازی و بارداری

لیست مواد غذایی پروتئین دار,میوه های پروتئین دار,منابع پروتئین بدنسازی,چه میوه هایی پروتئین دارند,مواد غذایی حاوی کربوهیدرات,غذاهای پروتئین دار کم کالری,غذای قبل و بعد...

مطالب آزمایشگاهی

جهش های ژن K-RAS و ارتباط آن با سرطان های روده...

 DNA به عنوان ماده وراثت موجودات زنده، ماده ای پویا بوده و ممکن است دستخوش طیفی از تغییرات –از تغییر در تعداد کروموزوم ها...

مطالب خواندنی