خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

نحوه تکثیر پرت فیش

در مورد تکثیر پرت نظریه هایی موجود است که به شرح زیر می باشد : چون پرت یک ماهی دو رگه است همانند قاطر عقیم بوده و قادر به تولید مثل نیست و یا پرت را هنگام وارد کردن از کشور های دیگر به دلیل مسائل اقتصادی توسط لیزر عقیم …

ادامه نوشته »