مرور برچسب

جنسیت گلدفیش

نحوه تکثیر عمومی ماهی گلدفیش

نام : گلدفیش خصوصیات فیزیکوشیمیایی تکثیر : دما = 25- 18 درجه سانتیگراد – PH = 6.6 تانک تکثیر : حداقل 80 لیتر تشخیص جنسیت : تنها جنسیت گلدفیش های بالغ ( حداقل یک ساله ) قابل تشخیص است و بیش تر علائم در زمان جفت خوردن آنها و تکثیر مشخص می شود که معمولاً در فصل بهار است . اما به طور عمومی نرها و ماده ها تفادوت هایی دارند که به صورت زیر است : نر ها :…
ادامه مطلب ...