مرور برچسب

جوانه تاريك و روشن پسند

تهیه بذر و نهال گیاهان دارویی

بذر عامل مهمی جهت پرورش گیاهان دارویی می باشد و در کشاورزی صنعتی گیاهان دارویی تاکید بر این است که فقط از بذرهای استاندارد و اصلاح شده ،استفاده شود . بذر اصلاح شده باید از لحاظ خلوصی و قدرت تایید آزمایش شده باشد . فوراستداد جوانه زدن بذر را تحت تاثیر قرار می دهد که بر این اساس جوانه زدن به صورتهای زیر می باشد . …
ادامه مطلب ...