مرور برچسب

جواهرات

گوشواره‌های متفاوت برای لاله گوش

گوشواره‌های متفاوت برای لاله گوش مدآنلاین: جواهرات ویژه سر و گردن به دلیل ریزه‌کاری‌های زیادی که در آنها رعایت می‌شود همیشه مورد توجه طراحان باذوق وسلیقه بوده است. حرکت طراحی جواهرات لاله گوش که از گوشواره‌های بزرگ در سده‌های گذشته آغاز شده و در چند دهه متوقف شده بود( در این دوره گوشواره‌های ریز و حتی چسباندنی بر روی نرمی لاله گوش رایج بود) رواج…
ادامه مطلب ...