خربق اسود

طب سنتی
خربق سیاه

* نام‌های دیگر آن: خربق اسود، کتکی سیاه، رجل‌الرّاعی، وردالمیلاد، وردالشتا، کالینوریون، البور، هلیوروس، کالاکچلا و خال زنگی می‌باشد. ۱٫…