Browsing Tag

خطرات مسمومیت بدن

تجمع سموم در بدن چه عوارضی دارد؟

تجمع سموم در بدن چه عوارضی دارد؟به‌ طور معمول هر انسانی روزانه با صدها ماده  سمی تماس پیدا می‌کند. این نه تنها در مورد افراد بزرگسال بلکه در مورد کودکان نیز صحت دارد. این سموم در مواد غذایی، پوشاک، شوینده ‌هاو...وجود دارد. آیا این سموم تاثیر منفی روی سلامت می‌گذارد و دوم این‌ که اگر چنین است چه  باید کرد؟ عوارض سموم در یدن ازآن جاکه سموم همه‌جا …
Read More...