مرور برچسب

خطرات مصرف مترال

قرص متورال

قرص متوپرولول (متورال) جزء داروهای قلبی عروقی محسوب می شود و در درمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشا رخون (به تنهایی یا همراه با سایر داروهای کاهنده فشارخون) و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف می‏شود. هشدارها در مورد مصرف متورال مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان صورت گیرد: سابقه آلرژی، آسم نایژه‏ای، آمفیزم یا برونشیت…
ادامه مطلب ...