خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

هماتوکریت

لوازم مورد نیاز برای اندازه گیری هماتوکریت دستی: لوله میکروهماتوکریت(طول و قطر این لوله های استاندارد بوده و به دو صورت دارای ماده ضد انعقاد با انتهای قرمز و بدون ماده ضد انعقاد با انتهای ابی رنگ یا بی رنگ به صورت تجاری در دسترس است)،خمیر هماتوکریت،سانتریوفوژ میکروهماتوکریت با دور …

ادامه نوشته »