مرور برچسب

خلاقیت کودک

پرورش خلاقیت کودک با نقاشی کردن

اگر اندکی در دنیای اطراف خود دقت کنید متوجه می شوید تواناترین انسان ها کسانی هستند که می توانند چیزهای تازه به وجود آورند آنها مفاهیم تازه ای را خلق می کنند و می توانند برای مشکلات بزرگ ، از "هیچ" راه حل بسازند. آنان در حداقل زمان ،حداکثر کاررا انجام می دهند و از بقیه ی مردم خوشحال ترند زیرا زیر بار مشکلات کمر خم نمی کنند. ذهن این افراد در…
ادامه مطلب ...