مرور برچسب

خلط خونی

علت بروز درد در قفسه سینه

بروز سرفه های مداوم،درد در قفسه سینه،چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟ علت بروز سرفه های مداوم چیست؟ دلایل متعددی برای سرفه¬های مداوم وجود دارد. اولین دلیل برای این سرفه¬ها، وجود التهاب در مجاری تنفسی است. این التهاب باعث می¬شود که سلول¬های التهابی بدن به منطقه آمده و در جدار مجاری هوایی مستقر شوند: استقرار این سلول¬های التهابی در مجاری…
ادامه مطلب ...