مرور برچسب

خواب آلودگی

خطرات استفاده از روغن های گیاهی

برخی از روغن های معطر در شرایط خاص می توانند مضر باشند. از این رو توجه به این مطلب بسیار ضروری است. این روغن ها بسیار غلیظ هستند و صرف طبیعی بودن به معنای این نیست که هیچ ضرری نیز نداشته باشند. استفاده نامناسب می تواند اثر معکوس داده و اثرات جانبی مخربی بر جای بگذارد. در اینجا به تعدادی از این شرایط اشاره می شود. در صورت باردار بودن حتماً از مصرف…
ادامه مطلب ...