خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

خوآزاری جنسی یا مازوخیسم

مازوخیسم به معنی آزار و  آسیب رساندن به خود می باشد. اما در ارتباط با مسایل جنسی فرد مازوخیست برای لذت بردن جنسی نیاز دارد تا از سمت شریک جنسی خود  تا سرحد زخمی شدن و خون آلود شدن  آسیب ببیند.افرادی كه به این نوع انحراف مبتلا هستند بشدت تمایل …

ادامه نوشته »