مرور برچسب

خودروی نظامی

۵ خودروی ناشناخته مهندسی رزمی جهان

یگان مهندسی رزمی شاید برای بسیاری از افراد عادی واحدی ناشناخته به حساب بیاید و این یگان از جمله واحدهایی به شمار می آید که در اکثر اوقات در سایه فعالیت کرده و با وجود این که نقش بسیار مهمی در پیروزی یک عملیات رزمی و حفظ توان یک نیروی نظامی دارد اما بسیاری از اوقات افکار عمومی و تعقیب کنندگان یک عملیات رزمی توجه خاصی به این یگان ندارند. برای کشور ما…
ادامه مطلب ...