مرور برچسب

خوردن جفت

زایمان نیلوفر آبی

زایمان نیلوفر آبی روشی است که پس از زایمان جفت را نمی برند و بدن نوزاد به جفت متصل باقی می ماند تا زمانی که بند ناف به طور طبیعی از ناف جدا شود درست همانطور که تیکه بریده شده بند ناف در 3 تا 10 روز پس از زایمان می افتد.این تماس طولانی می تواند مثل زمان انتقالی به نظر برسد که به بچه اجازه می دهد آرام و آهسته از بدن مادر جدا شود. زایمان نیلوفر ابی در…
ادامه مطلب ...