مرور برچسب

خونریزی بند ناف

گیره زدن بند ناف

گیره زدن بند ناف چیست؟ طی بارداری فرزندتان از طریق بند ناف به جفت متصل است.اکسیژن و مواد مغذی دیگر بوسیله جریان خون از میان جفت و از طریق بند ناف به فرزندتان منتقل می گردد و ضایعات نیز از همان طریق خارج می شود. در اکثر زایمان ها پس از خروج نوزاد،بلافاصله برای متوقف کردن جریان خون بند ناف،گیره ای به آن متصل می گردد.سپس بند ناف بریده می شود.این تکه…
ادامه مطلب ...