مرور برچسب

داروهايي كه مقاومت سلولها را به انسولين ميشكنند

چگونه بر مقاومت به انسولین غلبه کنیم؟

هورمون انسولین از پانکراس (لوزالمعده) ترشح شده و به جذب قند توسط بدن و حفظ قند خون در محدوده طبیعی کمک می‌کند. بسیاری از سلول‌های بدن مانند عضلات و بافت چربی به‌تنهایی قادر به جذب گلوکز نیستند. انسولین به جذب گلوکز توسط این سلول‌ها کمک می‌کند. در مقاومت به انسولین حساسیت سلول‌ها نسبت به انسولین کاهش یافته و جذب قند مختل می‌شود. بنابراین به منظور…
ادامه مطلب ...