مرور برچسب

داسي شكل

انمي داسي شكل(Sickle cell Anemia)

هنگامي كه فردي از نظر هموگلوبين S هموزيگوت باشد،گفته مي شود كه انمي داسي شكل دارد. اين بيماري به طور عمده در سياهان و يا اشخاص با دودمان سياه پوست اتفاق مي افتد.علائم انمي داسي شكل قبل از سن 6 ماهگي ايجاد مي شود چون كه هموگلوبين F در هنگام تولد و مدت كوتاهي بعد از ان هموگلوبين غالب است.اين بيماري تا سن 30 سالگي،شخص بيمار را از پا در مي اورد.…
ادامه مطلب ...