خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

دررفتگي زانو ،درشت ني،راني

صدمه به زانو طوري كه استخوانهاي بالا و پايين زانو در رفته و با يكديگر تماس نداشته باشند . دررفتگيهاي زانو اغلب شامل كشيدگي و پاره شدن رباطهاي زانو مي شود . قسمتهاي درگير بدن : استخوانهاي درشت ني ، ران و استخوان كشكك . رباطهاي مفصل زانو . منيسك …

ادامه نوشته »