آخرین مطالب

برچسب خورده: درمان سندرم تریچر کالینز

سندرم تریچر کالینز (علائم و نشانه،درمان و تصاویر)

سندرم تریچر کالینز Treacher Collins syndrome سندرم تریچر کالینز یا دیسوستوز ماندیبولوفاشیال یک بیماری نادر اتوزوم غالب است که با بدشکلی‌های جمجمه‌ای- صورتی نظیر وجود نداشتن استخوان‌های گونه همراه است. سندرم تریچر کالینز ۱ …