درمان طاعون

پزشکی و سلامت
طاعون

طاعون بیماری طاعون یک بیماری واگیردار است که عامل آن باسیل یرسینیا پستیس(Yersinia pestis) است. این باسیل در سال ۱۸۹۴، پس از سال‌ها پژوهش،…