مرور برچسب

دستبند چرم

دستبند مردانه، دستبند چرم!

مدآنلاین: یکی از متعلقات لباس مردانه دستبند است. دستبند در گذشته نشانه پهلوانی و در کنار بازوبند از جنگاوری و دلاوری حکایت داشته است. در دورههای اخیر دستبند در حکم یکی از وسال تزیینی مردانه در کنار گردنبند و انگشتر بوده است. بیشتر دستبندهای مردانه را  جواهرات تشکیل میدهند. اما با رونق صنعت چرم، برخی از گرایشها از طلا و جواهربه سمت چرم حرکت کرد و…
ادامه مطلب ...