مرور برچسب

دلايل اهميت زياد کليه ها چيست

کليه ها چگونه عمل مي کنند

مهمترين وظيفه کليه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفيه شده به بدن مي باشد. هر دقيقه حدود يک ليتر خون - يک پنجم خوني که توسط قلب پمپ مي شود- از طريق سرخرگ کليوي وارد کليه ها مي شود. پس از اينکه خون تصفيه شد خون تصفيه شده از طريق سياهرگ هاي کليوي به بدن باز مي گردد داخل هر کليه متجاوز از يک ميليون واحد بسيار ريز عملکردي بنام نفرون وجود…
ادامه مطلب ...