مرور برچسب

دمای پایه بدن

ترشحات دهانه رحم و دمای پایه بدن چیست؟

اگر در حال اقدام برای حامله شدن هستید (یا می خواهید از حامله شدن جلوگیری كنید)، بهتر است زمان دقیق تخمك گذاری را بدانید تا بتوانید زمان مناسبی را برای نزدیكی تعیین كنید. اكثر خانمها از دستگاههای پیش بینی كننده تخمك گذاری با موفقیت استفاده می كنند، زیرا این دستگاهها می توانند قبل از آغاز تخمك گذاری، به شما اخطار دهند. اما راهی طبیعی برای…
ادامه مطلب ...