برچسب: دوره اموزش تزریقات درتهران

نحوه سوزن و سرم زدن (اموزش تصویری)

آموزش سرم و سوزن زدن،تزریقات،سوزن زدن عضلانی و وریدی،نحوه صحیح آمپول زدن،عکس تزریقات و یادگیری شیوه درست سرم و سوزن زدن،اموزش آمپول وریدی و...

سلامت

شبکه آندوپلاسمی

شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این...

تغذیه

روغن‌ زیتون یا روغن‌ نارگیل؟

اینکه کدام روغن برای استفاده کردن در وعده‌های غذایی مناسب‌تر است، سوالی است که ذهن بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است. اگر...

مطالب آزمایشگاهی

دستورالعمل های استاندارد آزمایشگاهی

سایت آزمایشگاه مرجع سلامت,آزمایشگاه مرجع سلامت کنترل کیفی,چک لیست آزمایشگاه مرجع سلامت,دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه,نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه مرجع سلامت,آزمایشگاه رفرانس,مستندات آزمایشگاه,اداره...

مطالب خواندنی