مرور برچسب

دویدن آرام

دویدن آرام در نه ماه بارداری

این تمرینها را برای سه دوره بررسی می كنیم: سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم. دویدن آرام می تواند سریعترین و موثرترین راه برای به فعالیت درآوردن قلب و بدن باشد. همچنین، می توانید این فعالیت را در هر بخش از برنامه روزانه كه وقت كافی دارید انجام دهید: یك روز كه وقت كافی ندارید 15 دقیقه بدوید، و روز دیگر كه وقت كافی دارید حدودا نیم ساعت…
ادامه مطلب ...