مرور برچسب

دو قلو

چگونه می توان فرزندان دو قلو را همزمان با هم خواباند؟

شما بارها این حرف را شنیده اید: دوقلوها، هم دردسرشان دو برابر است و هم بامزگی شان. (مادران سه قلوها یا چندقلوها، می توانند از ضرایب مناسب مانند سه، چهار یا بیشتر استفاده كنند!). اما وقتی مجبور می شوید نوزادهای در حال گریه را وادار به خواب كنید و البته شرایطی را هم فراهم كنید كه فورا از خواب نپرند، ممكن است "بامزگی آنها" را كلا فراموش كنید.…
ادامه مطلب ...