مرور برچسب

رادیوگرافی رخ و نیمرخ مفصل آرنج در قبل از بلوغ

درباره آناتومی آرنج بیشتر بدانیم

مفصل آرنج در اندام فوقانی  محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل استخوان بازو و دو استخوان زند زیرین و زند زبرین در کنار یکدیگر قرار میگیرند. آرنج نمونه یک مفصل لولایی است و محل اتصال رباط ها و زردپی های مهم و محل عبور عروق و اعصاب با اهمیتی است. مهمترین مشکلات مفصل آرنج که موجب مراجعه افراد به پزشک میشود درد، محدودیت حرکت و تورم است و گاهی اوقات…
ادامه مطلب ...